فروشگاه جانبی

LockR Premium v1.0.3 شاید قابل تنظیم ترین و پر ویژگی ترین جایگزین قفل صفحه باشد. این برنامه دارای بیش از 200 تنظیمات است. ویژگی های نرم افزار LockR Premium اندروید : ✔ جایگزین قفل صفحه Android L و 4.1+ همه در یک ✔ مسدود کردن تمام کلید های سیستم خارج از جعبه و بدون…

LockR Premium v1.0.3 شاید قابل تنظیم ترین و پر ویژگی ترین جایگزین قفل صفحه باشد. این برنامه دارای بیش از 200 تنظیمات است. ویژگی های نرم افزار LockR Premium اندروید : ✔ جایگزین قفل صفحه Android L و 4.1+ همه در یک ✔ مسدود کردن تمام کلید های سیستم خارج از جعبه و بدون…

LockR Premium v1.0.3 شاید قابل تنظیم ترین و پر ویژگی ترین جایگزین قفل صفحه باشد. این برنامه دارای بیش از 200 تنظیمات است. ویژگی های نرم افزار LockR Premium اندروید : ✔ جایگزین قفل صفحه Android L و 4.1+ همه در یک ✔ مسدود کردن تمام کلید های سیستم خارج از جعبه و بدون…