اینستا تپ پلاس
فیبو (فروشگاه اینترنتی بازار آنلاین)

قطع دسترسی برنامه ها به اینترنت در اندروید