فروشگاه جانبی

Digital Call Recorder Pro v2.55 Patched یک نرم افزار ضبط تماس دیجیتال با بسیاری از ویژگی های خوب: • ضبط خودکار تماس ها • ضبط در پس زمینه با اطلاع رسانی • طراحی عالی • کارآمدی باتری • فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت و یا روی صفحه نمایش • پخش تماس های ضبط شده…

Digital Call Recorder Pro v2.55 Patched یک نرم افزار ضبط تماس دیجیتال با بسیاری از ویژگی های خوب: • ضبط خودکار تماس ها • ضبط در پس زمینه با اطلاع رسانی • طراحی عالی • کارآمدی باتری • فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت و یا روی صفحه نمایش • پخش تماس های ضبط شده…

Digital Call Recorder Pro v2.55 Patched یک نرم افزار ضبط تماس دیجیتال با بسیاری از ویژگی های خوب: • ضبط خودکار تماس ها • ضبط در پس زمینه با اطلاع رسانی • طراحی عالی • کارآمدی باتری • فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت و یا روی صفحه نمایش • پخش تماس های ضبط شده…