فروشگاه جانبی

Secret Eye Premium v2.1 build 24 امکان فیلمبرداری و ضبط ویدئو سریع و بدون صدای شاتر و بدون پیش نمایش ویدئو روی صفحه دستگاه، حتی با صفحه نمایش خاموش را به شما می دهد. Secret Eye یکی از بهترین برنامه ها در میان دیگر برنامه های ضبط مخفی فیلم در بازار، با ویژگی های…

Secret Video Recorder Premium v1.9.4 برنامه ای برای ضبط ویدئو از دوربین جلو یا عقب دستگاه اندروید می باشد. ویدئوهای خود را در سکوت و به سادگی در هر لحظه مورد نظر خود ضبط کنید. امکان انتخاب گزینه ذخیره فایل های ضبط شده در ذخیره سازی خارجی وجود دارد. روش ذخیره فایل ها در…

Secret Eye Premium v2.1 build 24 امکان فیلمبرداری و ضبط ویدئو سریع و بدون صدای شاتر و بدون پیش نمایش ویدئو روی صفحه دستگاه، حتی با صفحه نمایش خاموش را به شما می دهد. Secret Eye یکی از بهترین برنامه ها در میان دیگر برنامه های ضبط مخفی فیلم در بازار، با ویژگی های…

Secret Video Recorder Premium v1.9.4 برنامه ای برای ضبط ویدئو از دوربین جلو یا عقب دستگاه اندروید می باشد. ویدئوهای خود را در سکوت و به سادگی در هر لحظه مورد نظر خود ضبط کنید. امکان انتخاب گزینه ذخیره فایل های ضبط شده در ذخیره سازی خارجی وجود دارد. روش ذخیره فایل ها در…

Secret Eye Premium v2.1 build 24 امکان فیلمبرداری و ضبط ویدئو سریع و بدون صدای شاتر و بدون پیش نمایش ویدئو روی صفحه دستگاه، حتی با صفحه نمایش خاموش را به شما می دهد. Secret Eye یکی از بهترین برنامه ها در میان دیگر برنامه های ضبط مخفی فیلم در بازار، با ویژگی های…

Secret Video Recorder Premium v1.9.4 برنامه ای برای ضبط ویدئو از دوربین جلو یا عقب دستگاه اندروید می باشد. ویدئوهای خود را در سکوت و به سادگی در هر لحظه مورد نظر خود ضبط کنید. امکان انتخاب گزینه ذخیره فایل های ضبط شده در ذخیره سازی خارجی وجود دارد. روش ذخیره فایل ها در…