فروشگاه جانبی

Digital Call Recorder 3 PRO v3.130 یک اپلیکیشن حرفه ای برای ضبط صدا است که شامل بسیاری از ویژگی ها می باشد: – ضبط تماس ها به طور خودکار – ضبط در پس زمینه – طراحی جدید – فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت یا روی صفحه – پخش تماس های ضبط شده –…

Digital Call Recorder 3 PRO v3.130 یک اپلیکیشن حرفه ای برای ضبط صدا است که شامل بسیاری از ویژگی ها می باشد: – ضبط تماس ها به طور خودکار – ضبط در پس زمینه – طراحی جدید – فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت یا روی صفحه – پخش تماس های ضبط شده –…

Digital Call Recorder 3 PRO v3.130 یک اپلیکیشن حرفه ای برای ضبط صدا است که شامل بسیاری از ویژگی ها می باشد: – ضبط تماس ها به طور خودکار – ضبط در پس زمینه – طراحی جدید – فعال کردن ضبط از برنامه، ویجت یا روی صفحه – پخش تماس های ضبط شده –…