فروشگاه جانبی

Fake Call & SMS & Call Logs PRO v4.2 برنامه ای است که توسط آن می توانید تماس ها و اس ام اس های جعلی ایجاد کنید. ویژگی ها: – تماس ورودی، SMS، تماس خروجی، SMS ارسالی، تماس از دست رفته جعلی – لیست های تماس جعلی (همراه با تاریخ، زمان، مدت، فرد، تماس…

Fake Call & SMS & Call Logs PRO v4.2 برنامه ای است که توسط آن می توانید تماس ها و اس ام اس های جعلی ایجاد کنید. ویژگی ها: – تماس ورودی، SMS، تماس خروجی، SMS ارسالی، تماس از دست رفته جعلی – لیست های تماس جعلی (همراه با تاریخ، زمان، مدت، فرد، تماس…

Fake Call & SMS & Call Logs PRO v4.2 برنامه ای است که توسط آن می توانید تماس ها و اس ام اس های جعلی ایجاد کنید. ویژگی ها: – تماس ورودی، SMS، تماس خروجی، SMS ارسالی، تماس از دست رفته جعلی – لیست های تماس جعلی (همراه با تاریخ، زمان، مدت، فرد، تماس…