فروشگاه جانبی

Battery Fix Pro v2.2.4 برنامه ای با ویژگی های پیشرفته برای افزایش عملکرد باتری شما است. *** فقط برای دستگاه های روت شده *** ویژگی های پیشرفته: ● طراحی مواد (Material Design) و دکمه های شناور جدید ● پاک کردن آسان کش Dalvik ● مشاهده زمان پس از آخرین راه اندازی مجدد(Reboot) ● پاک…

Battery Fix Pro v2.2.4 برنامه ای با ویژگی های پیشرفته برای افزایش عملکرد باتری شما است. *** فقط برای دستگاه های روت شده *** ویژگی های پیشرفته: ● طراحی مواد (Material Design) و دکمه های شناور جدید ● پاک کردن آسان کش Dalvik ● مشاهده زمان پس از آخرین راه اندازی مجدد(Reboot) ● پاک…

Battery Fix Pro v2.2.4 برنامه ای با ویژگی های پیشرفته برای افزایش عملکرد باتری شما است. *** فقط برای دستگاه های روت شده *** ویژگی های پیشرفته: ● طراحی مواد (Material Design) و دکمه های شناور جدید ● پاک کردن آسان کش Dalvik ● مشاهده زمان پس از آخرین راه اندازی مجدد(Reboot) ● پاک…