فروشگاه جانبی

3G Watchdog Pro – Data Usage v1.28.5 برنامه ای برای کنترل پهنای باند مصرفی اتصال 4G/3G/Edge/GPRS و … موبایل شما می باشد. ویژگی های نرم افزار 3G Watchdog Pro اندروید: * شمارش مصرف موبایل، رومینگ و WiFi * پیش بینی مصرف داده پیشرفته * قوانین صورتحساب (شمارش در بلوک ها، نادیده گرفتن آپلودها، محروم کردن…

3G Watchdog Pro – Data Usage v1.28.5 برنامه ای برای کنترل پهنای باند مصرفی اتصال 4G/3G/Edge/GPRS و … موبایل شما می باشد. ویژگی های نرم افزار 3G Watchdog Pro اندروید: * شمارش مصرف موبایل، رومینگ و WiFi * پیش بینی مصرف داده پیشرفته * قوانین صورتحساب (شمارش در بلوک ها، نادیده گرفتن آپلودها، محروم کردن…

3G Watchdog Pro – Data Usage v1.28.5 برنامه ای برای کنترل پهنای باند مصرفی اتصال 4G/3G/Edge/GPRS و … موبایل شما می باشد. ویژگی های نرم افزار 3G Watchdog Pro اندروید: * شمارش مصرف موبایل، رومینگ و WiFi * پیش بینی مصرف داده پیشرفته * قوانین صورتحساب (شمارش در بلوک ها، نادیده گرفتن آپلودها، محروم کردن…