فروشگاه جانبی

Ganjoor v0.75 + Data «گنجور» برنامه ای رایگان و بازمتن است که امکان مرور آفلاین اشعار شاعران پارسی گو را در اختیار کاربران می گذارد. نسخه اندروید در حال حاضر بدون پایگاه داده های اشعار عرضه می شود. جهت اضافه کردن مجموعه های اشعار فعلا دو راه دارید: 1. پس از دریافت و نصب…

Ganjoor v0.75 + Data «گنجور» برنامه ای رایگان و بازمتن است که امکان مرور آفلاین اشعار شاعران پارسی گو را در اختیار کاربران می گذارد. نسخه اندروید در حال حاضر بدون پایگاه داده های اشعار عرضه می شود. جهت اضافه کردن مجموعه های اشعار فعلا دو راه دارید: 1. پس از دریافت و نصب…

Ganjoor v0.75 + Data «گنجور» برنامه ای رایگان و بازمتن است که امکان مرور آفلاین اشعار شاعران پارسی گو را در اختیار کاربران می گذارد. نسخه اندروید در حال حاضر بدون پایگاه داده های اشعار عرضه می شود. جهت اضافه کردن مجموعه های اشعار فعلا دو راه دارید: 1. پس از دریافت و نصب…