فروشگاه جانبی

Bible Offline PRO v5.8.7 کتاب مقدس آفلاین برای اندروید می باشد. ویژگی های نرم افزار Bible Offline PRO اندروید : – کار کردن آفلاین –  75 ترجمه مختلف کتاب مقدس در دسترس برای دانلود – نصب در کارت SD (نسخه 2.2 و یا بالاتر) – جستجوی کلمات در داخل کتاب مقدس – پشتیبانی از…

Bible Offline PRO v5.8.7 کتاب مقدس آفلاین برای اندروید می باشد. ویژگی های نرم افزار Bible Offline PRO اندروید : – کار کردن آفلاین –  75 ترجمه مختلف کتاب مقدس در دسترس برای دانلود – نصب در کارت SD (نسخه 2.2 و یا بالاتر) – جستجوی کلمات در داخل کتاب مقدس – پشتیبانی از…

Bible Offline PRO v5.8.7 کتاب مقدس آفلاین برای اندروید می باشد. ویژگی های نرم افزار Bible Offline PRO اندروید : – کار کردن آفلاین –  75 ترجمه مختلف کتاب مقدس در دسترس برای دانلود – نصب در کارت SD (نسخه 2.2 و یا بالاتر) – جستجوی کلمات در داخل کتاب مقدس – پشتیبانی از…