فروشگاه جانبی

VitalPlayer Pro v2.1.4 از تقریبا همه کدک های ویدیویی و صوتی پشتیبانی می کند. این نرم افزار کدک های قدرتمند، پخش ویدئو با کیفیت و روان را فراهم می کند. ویژگی ها:1. پخش حالت سیستم(استفاده از کدک سخت افزاری)2. پشتیبانی از SMI,SRT,SUB3. کنترل روشنایی نرم افزار و سخت افزار4. ادامه پخش قبلی5. رنگ صفحه(خاکستری،…

VitalPlayer Pro v2.1.4 از تقریبا همه کدک های ویدیویی و صوتی پشتیبانی می کند. این نرم افزار کدک های قدرتمند، پخش ویدئو با کیفیت و روان را فراهم می کند. ویژگی ها:1. پخش حالت سیستم(استفاده از کدک سخت افزاری)2. پشتیبانی از SMI,SRT,SUB3. کنترل روشنایی نرم افزار و سخت افزار4. ادامه پخش قبلی5. رنگ صفحه(خاکستری،…

VitalPlayer Pro v2.1.4 از تقریبا همه کدک های ویدیویی و صوتی پشتیبانی می کند. این نرم افزار کدک های قدرتمند، پخش ویدئو با کیفیت و روان را فراهم می کند. ویژگی ها:1. پخش حالت سیستم(استفاده از کدک سخت افزاری)2. پشتیبانی از SMI,SRT,SUB3. کنترل روشنایی نرم افزار و سخت افزار4. ادامه پخش قبلی5. رنگ صفحه(خاکستری،…