فروشگاه جانبی

Car Navigator Kuwait v1.1 + Data یک نرم افزار ناوبری GPS آفلاین خودرو برای کشور کویت می باشد. Kuwait Offline GPS Navigator یک برنامه ناوبری موبایل با نقشه های وکتور OpenStreetMap (OSM) می باشد. تمام اطلاعات نقشه (نقشه های بردار) برای استفاده آفلاین بر روی کارت حافظه گوشی ذخیره می شود. Kuwait Offline GPS…

Car Navigator Kuwait v1.1 + Data یک نرم افزار ناوبری GPS آفلاین خودرو برای کشور کویت می باشد. Kuwait Offline GPS Navigator یک برنامه ناوبری موبایل با نقشه های وکتور OpenStreetMap (OSM) می باشد. تمام اطلاعات نقشه (نقشه های بردار) برای استفاده آفلاین بر روی کارت حافظه گوشی ذخیره می شود. Kuwait Offline GPS…

Car Navigator Kuwait v1.1 + Data یک نرم افزار ناوبری GPS آفلاین خودرو برای کشور کویت می باشد. Kuwait Offline GPS Navigator یک برنامه ناوبری موبایل با نقشه های وکتور OpenStreetMap (OSM) می باشد. تمام اطلاعات نقشه (نقشه های بردار) برای استفاده آفلاین بر روی کارت حافظه گوشی ذخیره می شود. Kuwait Offline GPS…