فروشگاه جانبی

ZArchiver Donate Pro v0.9.0 Final برنامه ای برای مدیریت آرشیو است که دارای یک رابط کاربری ساده و کاربردی می باشد. توسط این برنامه می توانید به ایجاد، استخراج و مدیریت فایل های فشرده بپردازید. ویژگی های نرم افزار ZArchiver اندروید: – ایجاد انواع آرشیو: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar…

ZArchiver Donate Pro v0.9.0 Final برنامه ای برای مدیریت آرشیو است که دارای یک رابط کاربری ساده و کاربردی می باشد. توسط این برنامه می توانید به ایجاد، استخراج و مدیریت فایل های فشرده بپردازید. ویژگی های نرم افزار ZArchiver اندروید: – ایجاد انواع آرشیو: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar…

ZArchiver Donate Pro v0.9.0 Final برنامه ای برای مدیریت آرشیو است که دارای یک رابط کاربری ساده و کاربردی می باشد. توسط این برنامه می توانید به ایجاد، استخراج و مدیریت فایل های فشرده بپردازید. ویژگی های نرم افزار ZArchiver اندروید: – ایجاد انواع آرشیو: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar…