فروشگاه جانبی

Act 1 Video Player v3.15.2 یکی از بهترین و کامل ترین برنامه های پخش کننده برای رسانه های تصویری در کارت SD شما می باشد. ویژگی های برجسته: – لیست های پخش (با پخش تصادفی) – ریز عکس ها (فقط در دستگاه های با آندروید 2.0 یا جدیدتر) – گزینه های بزرگنمایی ویدئو (منظر،…

Act 1 Video Player v3.15.2 یکی از بهترین و کامل ترین برنامه های پخش کننده برای رسانه های تصویری در کارت SD شما می باشد. ویژگی های برجسته: – لیست های پخش (با پخش تصادفی) – ریز عکس ها (فقط در دستگاه های با آندروید 2.0 یا جدیدتر) – گزینه های بزرگنمایی ویدئو (منظر،…

Act 1 Video Player v3.15.2 یکی از بهترین و کامل ترین برنامه های پخش کننده برای رسانه های تصویری در کارت SD شما می باشد. ویژگی های برجسته: – لیست های پخش (با پخش تصادفی) – ریز عکس ها (فقط در دستگاه های با آندروید 2.0 یا جدیدتر) – گزینه های بزرگنمایی ویدئو (منظر،…