فروشگاه جانبی

Cozy Magnifier & Microscope + v2.0.0 Patched گوشی شما را به یک ذره بین دیجیتال تبدیل می کند. دیگر نیاز به حمل ذره بین نخواهید داشت. ویژگی های نسخه رایگان: – بزرگنمایی (H/W, S/W) – میکروسکوپ (تصویر بهتر) – چراغ قوه LED – دوربین ماکرو – فریز کردن تصویر – نمایشگر تصویر جاسازی شده…

Cozy Magnifier & Microscope + v2.0.0 Patched گوشی شما را به یک ذره بین دیجیتال تبدیل می کند. دیگر نیاز به حمل ذره بین نخواهید داشت. ویژگی های نسخه رایگان: – بزرگنمایی (H/W, S/W) – میکروسکوپ (تصویر بهتر) – چراغ قوه LED – دوربین ماکرو – فریز کردن تصویر – نمایشگر تصویر جاسازی شده…

Cozy Magnifier & Microscope + v2.0.0 Patched گوشی شما را به یک ذره بین دیجیتال تبدیل می کند. دیگر نیاز به حمل ذره بین نخواهید داشت. ویژگی های نسخه رایگان: – بزرگنمایی (H/W, S/W) – میکروسکوپ (تصویر بهتر) – چراغ قوه LED – دوربین ماکرو – فریز کردن تصویر – نمایشگر تصویر جاسازی شده…