فروشگاه جانبی

Day Mobile Banking موبایل بانک دی، به مشتریان این بانک اجازه می دهد خدمات بانکی را از طریق تلفن همراه خود به صورت شبانه روزی و در کوتاه ترین زمان انجام دهند. خدمات همراه‌ بانک دی: – مشاهده مانده حساب – مشاهده گردش حساب – انتقال وجه بین حساب‌های دارای یک شماره مشتری –…

Day Mobile Banking موبایل بانک دی، به مشتریان این بانک اجازه می دهد خدمات بانکی را از طریق تلفن همراه خود به صورت شبانه روزی و در کوتاه ترین زمان انجام دهند. خدمات همراه‌ بانک دی: – مشاهده مانده حساب – مشاهده گردش حساب – انتقال وجه بین حساب‌های دارای یک شماره مشتری –…

Day Mobile Banking موبایل بانک دی، به مشتریان این بانک اجازه می دهد خدمات بانکی را از طریق تلفن همراه خود به صورت شبانه روزی و در کوتاه ترین زمان انجام دهند. خدمات همراه‌ بانک دی: – مشاهده مانده حساب – مشاهده گردش حساب – انتقال وجه بین حساب‌های دارای یک شماره مشتری –…