فروشگاه جانبی

SlideLock Locker Premium v2.5 یک قفل ساده و تمیز با ویژگی های قدرتمند اطلاع رسانی است. هرگز اعلانهای خود را دوباره از دست ندهید! ■ ویژگی های نرم افزار SlideLock Locker Premium : • جایگزینی قفل اندروید ساده و تمیز • کش رفتن به صفحه سمت راست برای باز کردن، کش رفتن آن به…

SlideLock Locker Premium v2.5 یک قفل ساده و تمیز با ویژگی های قدرتمند اطلاع رسانی است. هرگز اعلانهای خود را دوباره از دست ندهید! ■ ویژگی های نرم افزار SlideLock Locker Premium : • جایگزینی قفل اندروید ساده و تمیز • کش رفتن به صفحه سمت راست برای باز کردن، کش رفتن آن به…

SlideLock Locker Premium v2.5 یک قفل ساده و تمیز با ویژگی های قدرتمند اطلاع رسانی است. هرگز اعلانهای خود را دوباره از دست ندهید! ■ ویژگی های نرم افزار SlideLock Locker Premium : • جایگزینی قفل اندروید ساده و تمیز • کش رفتن به صفحه سمت راست برای باز کردن، کش رفتن آن به…