فروشگاه جانبی

Google Now Launcher v1.3.large برای داشتن یک صفحه اصلی سریع و تمیز، لانچر دستگاه اندروید خود را ارتقاء دهید. موجود در تمام دستگاه های با اندروید 4.1 (Jelly Bean) یا بالاتر. ویژگی های کلیدی Google Now Launcher : • برای مشاهده کارت های Google Now که اطلاعات درست را در زمان مناسب برای شما…

Google Now Launcher v1.3.large برای داشتن یک صفحه اصلی سریع و تمیز، لانچر دستگاه اندروید خود را ارتقاء دهید. موجود در تمام دستگاه های با اندروید 4.1 (Jelly Bean) یا بالاتر. ویژگی های کلیدی Google Now Launcher : • برای مشاهده کارت های Google Now که اطلاعات درست را در زمان مناسب برای شما…

Google Now Launcher v1.3.large برای داشتن یک صفحه اصلی سریع و تمیز، لانچر دستگاه اندروید خود را ارتقاء دهید. موجود در تمام دستگاه های با اندروید 4.1 (Jelly Bean) یا بالاتر. ویژگی های کلیدی Google Now Launcher : • برای مشاهده کارت های Google Now که اطلاعات درست را در زمان مناسب برای شما…