فروشگاه جانبی

Action Launcher 2: Pro 2.2.1 مانند یک لانچر طبیعی برای اکوسیستم اندروید به نظر می رسد و احساس می شود، و برای افزایش سرعت شما در ناوبری اندروید طراحی شده است. ویژگی ها: – یک کشوی سریع برای دسترسی سریع به تمام برنامه ها و ویدجت های خود – Covers، یک راه ابتکاری جدید…

Action Launcher 2: Pro 2.2.1 مانند یک لانچر طبیعی برای اکوسیستم اندروید به نظر می رسد و احساس می شود، و برای افزایش سرعت شما در ناوبری اندروید طراحی شده است. ویژگی ها: – یک کشوی سریع برای دسترسی سریع به تمام برنامه ها و ویدجت های خود – Covers، یک راه ابتکاری جدید…

Action Launcher 2: Pro 2.2.1 مانند یک لانچر طبیعی برای اکوسیستم اندروید به نظر می رسد و احساس می شود، و برای افزایش سرعت شما در ناوبری اندروید طراحی شده است. ویژگی ها: – یک کشوی سریع برای دسترسی سریع به تمام برنامه ها و ویدجت های خود – Covers، یک راه ابتکاری جدید…