فروشگاه جانبی

Optimizer Plus v1.0.3 یکی از بهترین مجموعه ابزار موجود در مارکت گوگل است. 8 ابزار فوق العاده در یک برنامه ادغام شده است. [✔] ویژگی های نرم افزار Optimizer Plus : [✔] صرفه جویی در باتری: [✔] محافظ باتری هوشمند، بستن هوشمندانه قابلیت های استفاده نشده [✔] فریز کردن وظایف ناخواسته پس زمینه [✔]…

Optimizer Plus v1.0.3 یکی از بهترین مجموعه ابزار موجود در مارکت گوگل است. 8 ابزار فوق العاده در یک برنامه ادغام شده است. [✔] ویژگی های نرم افزار Optimizer Plus : [✔] صرفه جویی در باتری: [✔] محافظ باتری هوشمند، بستن هوشمندانه قابلیت های استفاده نشده [✔] فریز کردن وظایف ناخواسته پس زمینه [✔]…

Optimizer Plus v1.0.3 یکی از بهترین مجموعه ابزار موجود در مارکت گوگل است. 8 ابزار فوق العاده در یک برنامه ادغام شده است. [✔] ویژگی های نرم افزار Optimizer Plus : [✔] صرفه جویی در باتری: [✔] محافظ باتری هوشمند، بستن هوشمندانه قابلیت های استفاده نشده [✔] فریز کردن وظایف ناخواسته پس زمینه [✔]…