فروشگاه جانبی

Stopwatch Timer FULL v2.0.8.3 یک برنامه ساده، آسان و دقیق برای آندروید است که به شما در اندازه گیری زمان هر موقعیتی مانند ورزش، پخت و پز، بازی ها، آموزش و غیره کمک می کند. ویژگی ها: – حالت های زمان سنج (کرونومتر) و تایمر (شمارش معکوس) – بازخورد دیجیتال و آنالوگ – شمارش…

Stopwatch Timer FULL v2.0.8.3 یک برنامه ساده، آسان و دقیق برای آندروید است که به شما در اندازه گیری زمان هر موقعیتی مانند ورزش، پخت و پز، بازی ها، آموزش و غیره کمک می کند. ویژگی ها: – حالت های زمان سنج (کرونومتر) و تایمر (شمارش معکوس) – بازخورد دیجیتال و آنالوگ – شمارش…

Stopwatch Timer FULL v2.0.8.3 یک برنامه ساده، آسان و دقیق برای آندروید است که به شما در اندازه گیری زمان هر موقعیتی مانند ورزش، پخت و پز، بازی ها، آموزش و غیره کمک می کند. ویژگی ها: – حالت های زمان سنج (کرونومتر) و تایمر (شمارش معکوس) – بازخورد دیجیتال و آنالوگ – شمارش…