فروشگاه جانبی

AndroIRC premium v5.1 کلاینت IRC جدید شما می باشد! این نرم افزار از بهترین کلاینت های IRC برای دستگاه اندروید شما می باشد. ویژگی ها: • رنگ های mIRC • اتصال خودکار کانال ها در هنگام راه اندازی • تایید nickserv • اطلاعیه های اندروید • کپی و چسباندن • logging • تایید SASL…

AndroIRC premium v5.1 کلاینت IRC جدید شما می باشد! این نرم افزار از بهترین کلاینت های IRC برای دستگاه اندروید شما می باشد. ویژگی ها: • رنگ های mIRC • اتصال خودکار کانال ها در هنگام راه اندازی • تایید nickserv • اطلاعیه های اندروید • کپی و چسباندن • logging • تایید SASL…

AndroIRC premium v5.1 کلاینت IRC جدید شما می باشد! این نرم افزار از بهترین کلاینت های IRC برای دستگاه اندروید شما می باشد. ویژگی ها: • رنگ های mIRC • اتصال خودکار کانال ها در هنگام راه اندازی • تایید nickserv • اطلاعیه های اندروید • کپی و چسباندن • logging • تایید SASL…