فروشگاه جانبی

Android Firewall – Donate v2.3.5 build 235 برنامه فایروال اندروید با پشتیبانی از دستگاه های دارای پردازنده ARM و x86 می باشد. Android Firewall دارای تمام ویژگی های Droidwall و ویژگی های دیگر می باشد. نکته: برای استفاده از این برنامه، روت بودن دستگاه مورد نیاز است. ویژگی های Android Firewall: – رابط کاربری Holo…

Android Firewall – Donate v2.3.5 build 235 برنامه فایروال اندروید با پشتیبانی از دستگاه های دارای پردازنده ARM و x86 می باشد. Android Firewall دارای تمام ویژگی های Droidwall و ویژگی های دیگر می باشد. نکته: برای استفاده از این برنامه، روت بودن دستگاه مورد نیاز است. ویژگی های Android Firewall: – رابط کاربری Holo…

Android Firewall – Donate v2.3.5 build 235 برنامه فایروال اندروید با پشتیبانی از دستگاه های دارای پردازنده ARM و x86 می باشد. Android Firewall دارای تمام ویژگی های Droidwall و ویژگی های دیگر می باشد. نکته: برای استفاده از این برنامه، روت بودن دستگاه مورد نیاز است. ویژگی های Android Firewall: – رابط کاربری Holo…