فروشگاه جانبی

C4droid – C/C++ compiler & IDE v5.96 + GCC / SDL plugin یک کامپایلر C/C++ IDE + C/C++ کاربر پسند (اما قدرتمند) برای آندروید است. ویژگی های عمومی: – کامپایلر آفلاین C: ایجاد برنامه های خود بر روی دستگاه آندروید و اجرای آنها حتی بدون دسترسی به اینترنت – ویرایشگر کد منبع با نحو…

C4droid – C/C++ compiler & IDE v5.96 + GCC / SDL plugin یک کامپایلر C/C++ IDE + C/C++ کاربر پسند (اما قدرتمند) برای آندروید است. ویژگی های عمومی: – کامپایلر آفلاین C: ایجاد برنامه های خود بر روی دستگاه آندروید و اجرای آنها حتی بدون دسترسی به اینترنت – ویرایشگر کد منبع با نحو…

C4droid – C/C++ compiler & IDE v5.96 + GCC / SDL plugin یک کامپایلر C/C++ IDE + C/C++ کاربر پسند (اما قدرتمند) برای آندروید است. ویژگی های عمومی: – کامپایلر آفلاین C: ایجاد برنامه های خود بر روی دستگاه آندروید و اجرای آنها حتی بدون دسترسی به اینترنت – ویرایشگر کد منبع با نحو…