فروشگاه جانبی

IRC for Android™ v2.1.35 یک کلاینت رله چت اینترنتی برتر برای اندروید می باشد. پشتیبانی از: – سرور های چندگانه – متصل ماندن در پس زمینه – SSL – SASL – تکمیل Nick – اطلاعیه ها – رمزگذاری Blowfish – رنگ های IRC/mIRC/ANSI – لیست کاربر – لیست کانال – پشتیبانی از BNCs (تست…

IRC for Android™ v2.1.35 یک کلاینت رله چت اینترنتی برتر برای اندروید می باشد. پشتیبانی از: – سرور های چندگانه – متصل ماندن در پس زمینه – SSL – SASL – تکمیل Nick – اطلاعیه ها – رمزگذاری Blowfish – رنگ های IRC/mIRC/ANSI – لیست کاربر – لیست کانال – پشتیبانی از BNCs (تست…

IRC for Android™ v2.1.35 یک کلاینت رله چت اینترنتی برتر برای اندروید می باشد. پشتیبانی از: – سرور های چندگانه – متصل ماندن در پس زمینه – SSL – SASL – تکمیل Nick – اطلاعیه ها – رمزگذاری Blowfish – رنگ های IRC/mIRC/ANSI – لیست کاربر – لیست کانال – پشتیبانی از BNCs (تست…