فروشگاه جانبی

Google Cloud Print v1.33b آخرین نسخه رسمی برنامه چاپ ابری گوگل است. با Cloud Print شما قادر خواهید بود به: – پرینت از هر دستگاه اندروید سازگار به هر چاپگر متصل به Google Cloud Print – به اشتراک گذاشتن یک عکس و یا یک سند از برنامه هایی مانند گالری به طور مستقیم به…

Google Cloud Print v1.33b آخرین نسخه رسمی برنامه چاپ ابری گوگل است. با Cloud Print شما قادر خواهید بود به: – پرینت از هر دستگاه اندروید سازگار به هر چاپگر متصل به Google Cloud Print – به اشتراک گذاشتن یک عکس و یا یک سند از برنامه هایی مانند گالری به طور مستقیم به…

Google Cloud Print v1.33b آخرین نسخه رسمی برنامه چاپ ابری گوگل است. با Cloud Print شما قادر خواهید بود به: – پرینت از هر دستگاه اندروید سازگار به هر چاپگر متصل به Google Cloud Print – به اشتراک گذاشتن یک عکس و یا یک سند از برنامه هایی مانند گالری به طور مستقیم به…