فروشگاه جانبی

RecForge Pro – Audio Recorder v2.1.16 یک ضبط کننده صدا با کیفیت بالا می باشد. این اپلیکیشن امکان ضبط، ویرایش، و اشتراک گذاری صوت ها، صداها، یادداشت ها، موزیک ها یا هر فایل صوتی دیگر را به کاربر می دهد. RecForge می تواند استفاده شود برای: – ضبط (در فرمت mp3/ogg/wav) جلسات، تمرین ها،…

RecForge Pro – Audio Recorder v2.1.16 یک ضبط کننده صدا با کیفیت بالا می باشد. این اپلیکیشن امکان ضبط، ویرایش، و اشتراک گذاری صوت ها، صداها، یادداشت ها، موزیک ها یا هر فایل صوتی دیگر را به کاربر می دهد. RecForge می تواند استفاده شود برای: – ضبط (در فرمت mp3/ogg/wav) جلسات، تمرین ها،…

RecForge Pro – Audio Recorder v2.1.16 یک ضبط کننده صدا با کیفیت بالا می باشد. این اپلیکیشن امکان ضبط، ویرایش، و اشتراک گذاری صوت ها، صداها، یادداشت ها، موزیک ها یا هر فایل صوتی دیگر را به کاربر می دهد. RecForge می تواند استفاده شود برای: – ضبط (در فرمت mp3/ogg/wav) جلسات، تمرین ها،…