فروشگاه جانبی

SamMobile Premium v2.1.3 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فیرمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه ها هنگام ارسال شدن(Upload) یک فیرمور(firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit)

SamMobile Premium v2.1.3 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فیرمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه ها هنگام ارسال شدن(Upload) یک فیرمور(firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit)

SamMobile Premium v2.1.3 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فیرمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه ها هنگام ارسال شدن(Upload) یک فیرمور(firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit)