فروشگاه جانبی

Virtual Walkie Talkie Pro v1.39 build 28 یک دستگاه مخابره ترانزیستوری برای ارتباطات صوتی با افراد مختلف از طریق سرور IP چند کاناله می باشد. ویژگی های نسخه Pro: – بدون تبلیغات – دکمه PTT دوربین/trackball – کد حریم خصوصی – VOX – تم و آیکون

Virtual Walkie Talkie Pro v1.39 build 28 یک دستگاه مخابره ترانزیستوری برای ارتباطات صوتی با افراد مختلف از طریق سرور IP چند کاناله می باشد. ویژگی های نسخه Pro: – بدون تبلیغات – دکمه PTT دوربین/trackball – کد حریم خصوصی – VOX – تم و آیکون

Virtual Walkie Talkie Pro v1.39 build 28 یک دستگاه مخابره ترانزیستوری برای ارتباطات صوتی با افراد مختلف از طریق سرور IP چند کاناله می باشد. ویژگی های نسخه Pro: – بدون تبلیغات – دکمه PTT دوربین/trackball – کد حریم خصوصی – VOX – تم و آیکون