فروشگاه جانبی

Send! Pro | File Transfer v2.0.2 ساده ترین راه برای ارسال عکس، موسیقی، فیلم و یا هر فایل به دیگر دستگاه های آندروید است! ویژگی ها:– تشخیص خودکار Wifi-AP, Wifi Direct یا Wifi– شروع خودکار Wifi Hotspot، بنابراین بدون Wifi کار می کند!– استفاده از NFC برای انتقال pair و initiate! (برای دستگاه های…

Send! Pro | File Transfer v2.0.2 ساده ترین راه برای ارسال عکس، موسیقی، فیلم و یا هر فایل به دیگر دستگاه های آندروید است! ویژگی ها:– تشخیص خودکار Wifi-AP, Wifi Direct یا Wifi– شروع خودکار Wifi Hotspot، بنابراین بدون Wifi کار می کند!– استفاده از NFC برای انتقال pair و initiate! (برای دستگاه های…

Send! Pro | File Transfer v2.0.2 ساده ترین راه برای ارسال عکس، موسیقی، فیلم و یا هر فایل به دیگر دستگاه های آندروید است! ویژگی ها:– تشخیص خودکار Wifi-AP, Wifi Direct یا Wifi– شروع خودکار Wifi Hotspot، بنابراین بدون Wifi کار می کند!– استفاده از NFC برای انتقال pair و initiate! (برای دستگاه های…