فروشگاه جانبی

Aftabe 1.4.3 آفتابه یک برنامه باحال، سرگرم کننده و دور همی است. شما در این بازی ساده، یک عبارت تقریبا بی ربط را از روی عکس هر مرحله حدس می زنید. اگر می توانید جاهای مخفی برنامه را هم پیدا کنید! با خرید سکه می تونید در مراحل راهنمایی بگیرید و راحت تر بازی…

Aftabe 1.4.3 آفتابه یک برنامه باحال، سرگرم کننده و دور همی است. شما در این بازی ساده، یک عبارت تقریبا بی ربط را از روی عکس هر مرحله حدس می زنید. اگر می توانید جاهای مخفی برنامه را هم پیدا کنید! با خرید سکه می تونید در مراحل راهنمایی بگیرید و راحت تر بازی…

Aftabe 1.4.3 آفتابه یک برنامه باحال، سرگرم کننده و دور همی است. شما در این بازی ساده، یک عبارت تقریبا بی ربط را از روی عکس هر مرحله حدس می زنید. اگر می توانید جاهای مخفی برنامه را هم پیدا کنید! با خرید سکه می تونید در مراحل راهنمایی بگیرید و راحت تر بازی…