فروشگاه جانبی

Torrent Browser Pro v1.0.4 برنامه ای در زمینه تورنت می باشد که امکانات مفیدی در این رابطه به کاربران ارائه می کند. ویژگی ها:– جستجو برای تورنت ها– انتخاب خودکار پروکسی امن– فیلتر نتایج جستجو– مرتب سازی نتایج بر اساس seeder ها، leecher ها، اندازه، زمان آپلود و …– اشتراک تورنت با دوستان– خواندن…

Torrent Browser Pro v1.0.4 برنامه ای در زمینه تورنت می باشد که امکانات مفیدی در این رابطه به کاربران ارائه می کند. ویژگی ها:– جستجو برای تورنت ها– انتخاب خودکار پروکسی امن– فیلتر نتایج جستجو– مرتب سازی نتایج بر اساس seeder ها، leecher ها، اندازه، زمان آپلود و …– اشتراک تورنت با دوستان– خواندن…

Torrent Browser Pro v1.0.4 برنامه ای در زمینه تورنت می باشد که امکانات مفیدی در این رابطه به کاربران ارائه می کند. ویژگی ها:– جستجو برای تورنت ها– انتخاب خودکار پروکسی امن– فیلتر نتایج جستجو– مرتب سازی نتایج بر اساس seeder ها، leecher ها، اندازه، زمان آپلود و …– اشتراک تورنت با دوستان– خواندن…