فروشگاه جانبی

Bottom Slider v3.24.24 یک قفل صفحه قابل تنظیم و بسیار کاربردی است. این قفل صفحه برای کار با Smart Launcher طراحی شده است اما شما می توانید از آن در حالت مستقل استفاده کنید. ویژگی های نرم افزار Bottom Slider اندروید : – الگوی پین: تنظیم PIN برای محافظت از گوشی خود – دسترسی…

Bottom Slider v3.24.24 یک قفل صفحه قابل تنظیم و بسیار کاربردی است. این قفل صفحه برای کار با Smart Launcher طراحی شده است اما شما می توانید از آن در حالت مستقل استفاده کنید. ویژگی های نرم افزار Bottom Slider اندروید : – الگوی پین: تنظیم PIN برای محافظت از گوشی خود – دسترسی…

Bottom Slider v3.24.24 یک قفل صفحه قابل تنظیم و بسیار کاربردی است. این قفل صفحه برای کار با Smart Launcher طراحی شده است اما شما می توانید از آن در حالت مستقل استفاده کنید. ویژگی های نرم افزار Bottom Slider اندروید : – الگوی پین: تنظیم PIN برای محافظت از گوشی خود – دسترسی…