فروشگاه جانبی

SamMobile Premium v4.1.4 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فریمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه هنگام آپلود شدن (Upload) یک فریمور (firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit) – بدون…

SamMobile Premium v4.1.4 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فریمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه هنگام آپلود شدن (Upload) یک فریمور (firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit) – بدون…

SamMobile Premium v4.1.4 همه چیز برای موبایل سامسونگ شما است. این برنامه شما را با آخرین شایعات و فریمور ها به روز نگه می دارد. ویژگی ها: – دریافت اطلاعیه هنگام آپلود شدن (Upload) یک فریمور (firmware) – دریافت آخرین اخبار و شایعات – دریافت آخرین اطلاعات از دستگاه فعلی خود (SamFit) – بدون…