فروشگاه جانبی

Rotation Control Pro v1.1.9 برنامه ای برای تنظیم جهت دلخواه صفحه نمایش در دستگاه های اندروید است. – جهت صفحه در یک جهت خاص ثابت می شود، و آزادانه در دسترس است. – جهت با 11 نوع تنظیمات از هم جدا شده اند، و می توانید به اجبار تغییر یابد. – حتی برنامه هایی…

Rotation Control Pro v1.1.9 برنامه ای برای تنظیم جهت دلخواه صفحه نمایش در دستگاه های اندروید است. – جهت صفحه در یک جهت خاص ثابت می شود، و آزادانه در دسترس است. – جهت با 11 نوع تنظیمات از هم جدا شده اند، و می توانید به اجبار تغییر یابد. – حتی برنامه هایی…

Rotation Control Pro v1.1.9 برنامه ای برای تنظیم جهت دلخواه صفحه نمایش در دستگاه های اندروید است. – جهت صفحه در یک جهت خاص ثابت می شود، و آزادانه در دسترس است. – جهت با 11 نوع تنظیمات از هم جدا شده اند، و می توانید به اجبار تغییر یابد. – حتی برنامه هایی…