فروشگاه جانبی

GLTools [root] (gfx optimizer) v3.01 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی های برنامه GLTools [root] (gfx optimizer) اندروید: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم…

GLTools [root] (gfx optimizer) v3.01 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی های برنامه GLTools [root] (gfx optimizer) اندروید: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم…

GLTools [root] (gfx optimizer) v3.01 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی های برنامه GLTools [root] (gfx optimizer) اندروید: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم…