فروشگاه جانبی

Booster WiFi Pro v1.3 با بهینه سازی برخی از پارامترهای مهم پیکربندی سیستم، سرعت ارسال/دریافت روی شبکه WiFi در هر دستگاه اندروید را تا 30 در صد بهبود می بخشد. ویژگی ها:– بهبود با 30% قدرت ارسال/دریافت در اتصال رابط شبکه– کنترل خطا بر اساس یک الگوریتم جدید بر اساس خواندن هوشمند FCS– قابلیت…

Booster WiFi Pro v1.3 با بهینه سازی برخی از پارامترهای مهم پیکربندی سیستم، سرعت ارسال/دریافت روی شبکه WiFi در هر دستگاه اندروید را تا 30 در صد بهبود می بخشد. ویژگی ها:– بهبود با 30% قدرت ارسال/دریافت در اتصال رابط شبکه– کنترل خطا بر اساس یک الگوریتم جدید بر اساس خواندن هوشمند FCS– قابلیت…

Booster WiFi Pro v1.3 با بهینه سازی برخی از پارامترهای مهم پیکربندی سیستم، سرعت ارسال/دریافت روی شبکه WiFi در هر دستگاه اندروید را تا 30 در صد بهبود می بخشد. ویژگی ها:– بهبود با 30% قدرت ارسال/دریافت در اتصال رابط شبکه– کنترل خطا بر اساس یک الگوریتم جدید بر اساس خواندن هوشمند FCS– قابلیت…