فروشگاه جانبی

Quick Reboot (Root) v1.6.4 به شما کمک می کند بدون نیاز به به یاد داشتن میانبرهای صفحه کلید، به سرعت به حالت Recovery، Bootloader و … بوت شوید. کمک برای راه اندازی در حالت بسیار ساده تر. ویژگی ها: ★ حالت هواپیما ★ تازه کردن (Refresh) ★ ضبط صفحه نمایش ★ قفل صفحه ★…

Quick Reboot (Root) v1.6.4 به شما کمک می کند بدون نیاز به به یاد داشتن میانبرهای صفحه کلید، به سرعت به حالت Recovery، Bootloader و … بوت شوید. کمک برای راه اندازی در حالت بسیار ساده تر. ویژگی ها: ★ حالت هواپیما ★ تازه کردن (Refresh) ★ ضبط صفحه نمایش ★ قفل صفحه ★…

Quick Reboot (Root) v1.6.4 به شما کمک می کند بدون نیاز به به یاد داشتن میانبرهای صفحه کلید، به سرعت به حالت Recovery، Bootloader و … بوت شوید. کمک برای راه اندازی در حالت بسیار ساده تر. ویژگی ها: ★ حالت هواپیما ★ تازه کردن (Refresh) ★ ضبط صفحه نمایش ★ قفل صفحه ★…