فروشگاه جانبی

GLTools [root] (gfx optimizer) v1.98 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی ها: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم بیشتر – تغییر رزولوشن – تغییر…

GLTools [root] (gfx optimizer) v1.98 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی ها: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم بیشتر – تغییر رزولوشن – تغییر…

GLTools [root] (gfx optimizer) v1.98 Patched یک درایور OpenGL سفارشی است که عملکرد گرافیک را در بازی ها بهتر می کند و سبب می شود تا بازی ها با فریم بیشتر اجرا شوند. ویژگی ها: – تجزیه 16 بیتی – کمتر کردن دقت تجزیه تصویر و در نتیجه فریم بیشتر – تغییر رزولوشن – تغییر…