فروشگاه جانبی

Winlive Pro Karaoke Mobile v1.1.02 یکی از قدرتمند ترین سیستم های کارائوکه برای آندروید است. ویژگی های نرم افزار Winlive Pro Karaoke Mobile اندروید: – شروع سریع Midi، Kar، Mp3، Wave ،Cd-G، txt و pdf، تغییر ادوات و ذخیره ترتیب ها – نمایش کارائوکه برای MIDI، KAR و MP3 (هنگامی که فایل ها حاوی…

Winlive Pro Karaoke Mobile v1.1.02 یکی از قدرتمند ترین سیستم های کارائوکه برای آندروید است. ویژگی های نرم افزار Winlive Pro Karaoke Mobile اندروید: – شروع سریع Midi، Kar، Mp3، Wave ،Cd-G، txt و pdf، تغییر ادوات و ذخیره ترتیب ها – نمایش کارائوکه برای MIDI، KAR و MP3 (هنگامی که فایل ها حاوی…

Winlive Pro Karaoke Mobile v1.1.02 یکی از قدرتمند ترین سیستم های کارائوکه برای آندروید است. ویژگی های نرم افزار Winlive Pro Karaoke Mobile اندروید: – شروع سریع Midi، Kar، Mp3، Wave ،Cd-G، txt و pdf، تغییر ادوات و ذخیره ترتیب ها – نمایش کارائوکه برای MIDI، KAR و MP3 (هنگامی که فایل ها حاوی…