فروشگاه جانبی

Advanced Wifi Lock v1.3.8 برای حل تمام مشکلات Wifi Sleep تلاش می کند. این برنامه WiFi را مجبور می کند هنگامی که صفحه نمایش خاموش می شود متصل بماند و باید روی تمام دستگاه ها (موبایل یا تبلت) کار کند. ویژگی های اضافی موجود در نسخه Full: + ویجت برای فعال/غیرفعال کردن سریع +…

Advanced Wifi Lock v1.3.8 برای حل تمام مشکلات Wifi Sleep تلاش می کند. این برنامه WiFi را مجبور می کند هنگامی که صفحه نمایش خاموش می شود متصل بماند و باید روی تمام دستگاه ها (موبایل یا تبلت) کار کند. ویژگی های اضافی موجود در نسخه Full: + ویجت برای فعال/غیرفعال کردن سریع +…

Advanced Wifi Lock v1.3.8 برای حل تمام مشکلات Wifi Sleep تلاش می کند. این برنامه WiFi را مجبور می کند هنگامی که صفحه نمایش خاموش می شود متصل بماند و باید روی تمام دستگاه ها (موبایل یا تبلت) کار کند. ویژگی های اضافی موجود در نسخه Full: + ویجت برای فعال/غیرفعال کردن سریع +…