فروشگاه جانبی

Clinometer + bubble level v2.2 بهترین و دقیق ترین برنامه سنجیدن سطح برای اندروید است. این نسخه اول است، که دو راه درجه بندی منحصر به فرد دارد. با این برنامه می توانید دستگاه خود را حتی روی سطوح غیر صاف مدرج کنید. ویژگی ها:✔ گرافیک با وضوح بالا✔ طراحی مجدد (مدرن) ناوبری برنامه✔…

Clinometer + bubble level v2.2 بهترین و دقیق ترین برنامه سنجیدن سطح برای اندروید است. این نسخه اول است، که دو راه درجه بندی منحصر به فرد دارد. با این برنامه می توانید دستگاه خود را حتی روی سطوح غیر صاف مدرج کنید. ویژگی ها:✔ گرافیک با وضوح بالا✔ طراحی مجدد (مدرن) ناوبری برنامه✔…

Clinometer + bubble level v2.2 بهترین و دقیق ترین برنامه سنجیدن سطح برای اندروید است. این نسخه اول است، که دو راه درجه بندی منحصر به فرد دارد. با این برنامه می توانید دستگاه خود را حتی روی سطوح غیر صاف مدرج کنید. ویژگی ها:✔ گرافیک با وضوح بالا✔ طراحی مجدد (مدرن) ناوبری برنامه✔…