فروشگاه جانبی

Cool Tool Pro v5.5.6 برنامه ای است که امکان نظارت بر اطلاعات مختلف سیستم را در پنجره شناور “همیشه در بالا” (حالت overlay) را به شما می دهد. – بدون تبلیغات – ویژگی های اضافی مانند ثبت در کارت SD آمار پیشرفته ترافیک شبکه ویژگی های موجود: – اندازه گیری مصرف CPU – اندازه…

Cool Tool Pro v5.5.6 برنامه ای است که امکان نظارت بر اطلاعات مختلف سیستم را در پنجره شناور “همیشه در بالا” (حالت overlay) را به شما می دهد. – بدون تبلیغات – ویژگی های اضافی مانند ثبت در کارت SD آمار پیشرفته ترافیک شبکه ویژگی های موجود: – اندازه گیری مصرف CPU – اندازه…

Cool Tool Pro v5.5.6 برنامه ای است که امکان نظارت بر اطلاعات مختلف سیستم را در پنجره شناور “همیشه در بالا” (حالت overlay) را به شما می دهد. – بدون تبلیغات – ویژگی های اضافی مانند ثبت در کارت SD آمار پیشرفته ترافیک شبکه ویژگی های موجود: – اندازه گیری مصرف CPU – اندازه…