فروشگاه جانبی

Cool Spirit Level smart tools v1.0.0 ابزار اندازه گیری زاویه و شیب برای اندروید است. تلفن همراه خود را در مقابل یک شیء که می خواهید آن را تراز یا عمود کنید نگه دارید. ویژگی ها:– پشتیانی از Full HD سایز 1920×1200 بدون از دست دادن کیفیت– بدون تبلیغات– تابع کالیبراسیون آسان و سریع–…

Cool Spirit Level smart tools v1.0.0 ابزار اندازه گیری زاویه و شیب برای اندروید است. تلفن همراه خود را در مقابل یک شیء که می خواهید آن را تراز یا عمود کنید نگه دارید. ویژگی ها:– پشتیانی از Full HD سایز 1920×1200 بدون از دست دادن کیفیت– بدون تبلیغات– تابع کالیبراسیون آسان و سریع–…

Cool Spirit Level smart tools v1.0.0 ابزار اندازه گیری زاویه و شیب برای اندروید است. تلفن همراه خود را در مقابل یک شیء که می خواهید آن را تراز یا عمود کنید نگه دارید. ویژگی ها:– پشتیانی از Full HD سایز 1920×1200 بدون از دست دادن کیفیت– بدون تبلیغات– تابع کالیبراسیون آسان و سریع–…