فروشگاه جانبی

B1 Archiver zip rar unzip Premium v1.0.0036 برنامه ای برای استخراج آرشیوهای Zip و Rar و مجموعه اصلی فایل ها است. ویژگی های نرم افزار B1 Archiver zip rar unzip Pro اندروید: * استخراج فایل های Zip از حالت فشرده (unzip)، خارج کردن فایل های RAR (unrar) * باز کردن 7z, apk, a, ar,…

AndroZip™ Pro File Manager v4.7.2 برنامه برتر ZIP و نخستین archiver اندروید می باشد. این برنامه یکی از بهترین و کامل ترین نرم افزارهای مدیریت فایل اندروید است که امکان مدیریت فایل، مدیریت آرشیو، بکاپ گیری از نرم افزار، Task Manager، جستجوی فایل، نصب نرم افزار، ارسال فایل، انتقال، کپی و حذف فایل، ساختن…

B1 Archiver zip rar unzip Premium v1.0.0036 برنامه ای برای استخراج آرشیوهای Zip و Rar و مجموعه اصلی فایل ها است. ویژگی های نرم افزار B1 Archiver zip rar unzip Pro اندروید: * استخراج فایل های Zip از حالت فشرده (unzip)، خارج کردن فایل های RAR (unrar) * باز کردن 7z, apk, a, ar,…

AndroZip™ Pro File Manager v4.7.2 برنامه برتر ZIP و نخستین archiver اندروید می باشد. این برنامه یکی از بهترین و کامل ترین نرم افزارهای مدیریت فایل اندروید است که امکان مدیریت فایل، مدیریت آرشیو، بکاپ گیری از نرم افزار، Task Manager، جستجوی فایل، نصب نرم افزار، ارسال فایل، انتقال، کپی و حذف فایل، ساختن…

B1 Archiver zip rar unzip Premium v1.0.0036 برنامه ای برای استخراج آرشیوهای Zip و Rar و مجموعه اصلی فایل ها است. ویژگی های نرم افزار B1 Archiver zip rar unzip Pro اندروید: * استخراج فایل های Zip از حالت فشرده (unzip)، خارج کردن فایل های RAR (unrar) * باز کردن 7z, apk, a, ar,…

AndroZip™ Pro File Manager v4.7.2 برنامه برتر ZIP و نخستین archiver اندروید می باشد. این برنامه یکی از بهترین و کامل ترین نرم افزارهای مدیریت فایل اندروید است که امکان مدیریت فایل، مدیریت آرشیو، بکاپ گیری از نرم افزار، Task Manager، جستجوی فایل، نصب نرم افزار، ارسال فایل، انتقال، کپی و حذف فایل، ساختن…