فروشگاه جانبی

SMS Backup & Restore Pro v7.50 یک برنامه ساده برای پشتیبان گیری و بازیابی پیام های SMS می باشد. ویژگی ها: – پشتیبان گیری از پیام های SMS در فرمت XML – انتخاب یک زمان برنامه ریزی شده برای پشتیبان گیری خودکار – فرمت پشتیبان گیری مستقل از نسخه آندروید است تا  به راحتی…

SMS Backup & Restore Pro v7.50 یک برنامه ساده برای پشتیبان گیری و بازیابی پیام های SMS می باشد. ویژگی ها: – پشتیبان گیری از پیام های SMS در فرمت XML – انتخاب یک زمان برنامه ریزی شده برای پشتیبان گیری خودکار – فرمت پشتیبان گیری مستقل از نسخه آندروید است تا  به راحتی…

SMS Backup & Restore Pro v7.50 یک برنامه ساده برای پشتیبان گیری و بازیابی پیام های SMS می باشد. ویژگی ها: – پشتیبان گیری از پیام های SMS در فرمت XML – انتخاب یک زمان برنامه ریزی شده برای پشتیبان گیری خودکار – فرمت پشتیبان گیری مستقل از نسخه آندروید است تا  به راحتی…