فروشگاه جانبی

USB/BT Joystick Center GOLD v1.0019 Patched یکی از تنها برنامه هایی است که می تواند از ریموت های Wii با اندروید 4.2 و بالاتر، PS4/PS3 Dualshock/Sixaxis (wireless و بدون روت) و XBox One Controllers (USB) استفاده کند. با استفاده از این برنامه شما می توانید از بیشتر جوی استیک ها و گیم پد های…

USB/BT Joystick Center GOLD v1.0019 Patched یکی از تنها برنامه هایی است که می تواند از ریموت های Wii با اندروید 4.2 و بالاتر، PS4/PS3 Dualshock/Sixaxis (wireless و بدون روت) و XBox One Controllers (USB) استفاده کند. با استفاده از این برنامه شما می توانید از بیشتر جوی استیک ها و گیم پد های…

USB/BT Joystick Center GOLD v1.0019 Patched یکی از تنها برنامه هایی است که می تواند از ریموت های Wii با اندروید 4.2 و بالاتر، PS4/PS3 Dualshock/Sixaxis (wireless و بدون روت) و XBox One Controllers (USB) استفاده کند. با استفاده از این برنامه شما می توانید از بیشتر جوی استیک ها و گیم پد های…