فروشگاه جانبی

Apps2SD Pro: All in One Tool [ROOT] v13.3 برنامه ای است که دیتای برنامه ها و بازی ها را به کارت SD منتقل می کند و دارای ویژگی های عالی فراوان است. پیش نیازهای Apps2SD • دستگاه نیاز به روت بودن دارد • مجوز روت باید به Apps2SD داده شود • 2 پارتیشن بر…

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…

Apps2SD Pro: All in One Tool [ROOT] v13.3 برنامه ای است که دیتای برنامه ها و بازی ها را به کارت SD منتقل می کند و دارای ویژگی های عالی فراوان است. پیش نیازهای Apps2SD • دستگاه نیاز به روت بودن دارد • مجوز روت باید به Apps2SD داده شود • 2 پارتیشن بر…

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…

Apps2SD Pro: All in One Tool [ROOT] v13.3 برنامه ای است که دیتای برنامه ها و بازی ها را به کارت SD منتقل می کند و دارای ویژگی های عالی فراوان است. پیش نیازهای Apps2SD • دستگاه نیاز به روت بودن دارد • مجوز روت باید به Apps2SD داده شود • 2 پارتیشن بر…

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…