فروشگاه جانبی

SignMyPad Pro v2.6 یک استاندارد جدید برای انتقال اسناد بدون کاغذ و یک ابزار ساده امضای PDF برای دستگاه های موبایل است که محل GPS امضا کننده را برای امنیت بیشتر جاسازی می کند. ویژگی ها: – بارگذاری آسان فایلهای PDF از پست الکترونیک و یا Dropbox شما – اضافه کردن امضا به PDF…

SignMyPad Pro v2.6 یک استاندارد جدید برای انتقال اسناد بدون کاغذ و یک ابزار ساده امضای PDF برای دستگاه های موبایل است که محل GPS امضا کننده را برای امنیت بیشتر جاسازی می کند. ویژگی ها: – بارگذاری آسان فایلهای PDF از پست الکترونیک و یا Dropbox شما – اضافه کردن امضا به PDF…

SignMyPad Pro v2.6 یک استاندارد جدید برای انتقال اسناد بدون کاغذ و یک ابزار ساده امضای PDF برای دستگاه های موبایل است که محل GPS امضا کننده را برای امنیت بیشتر جاسازی می کند. ویژگی ها: – بارگذاری آسان فایلهای PDF از پست الکترونیک و یا Dropbox شما – اضافه کردن امضا به PDF…