فروشگاه جانبی

Balto Speed Reading v4.2a برای خواندن متون طولانی و صفحات وب طراحی و بهینه سازی شده است. این برنامه با ویژگی تجزیه هوشمند پاراگراف ها و نقطه گذاری، بهترین تجربه خواندن را ارائه می کند. این برنامه از بسیاری از فرمت های فایل و برنامه های شخص ثالث پشتیبانی می کند. نوف فایل کاملا…

Balto Speed Reading v4.2a برای خواندن متون طولانی و صفحات وب طراحی و بهینه سازی شده است. این برنامه با ویژگی تجزیه هوشمند پاراگراف ها و نقطه گذاری، بهترین تجربه خواندن را ارائه می کند. این برنامه از بسیاری از فرمت های فایل و برنامه های شخص ثالث پشتیبانی می کند. نوف فایل کاملا…

Balto Speed Reading v4.2a برای خواندن متون طولانی و صفحات وب طراحی و بهینه سازی شده است. این برنامه با ویژگی تجزیه هوشمند پاراگراف ها و نقطه گذاری، بهترین تجربه خواندن را ارائه می کند. این برنامه از بسیاری از فرمت های فایل و برنامه های شخص ثالث پشتیبانی می کند. نوف فایل کاملا…